ในความสับสน

posted on 11 Nov 2017 22:11 by a-while

 

เรานึกว่า เมื่อเราโตแล้ว

ความสับสนในชีวิตจจะน้อยลง

 

แต่เปล่าเลย มันกลับเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น

เราไม่รู้ว่าอะไรคือคำตอบ

 

แต่เราชอบชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัย

ชีวิตที่ได้ท้าทาย ได้เห็นโลกกว้างกว่าที่เป็น

แล้วหวังว่าวันนึงจะคืนมันกลับไปให้ผู้อื่น

 

อายุยี่สิบต้นๆกับคำถามในชีวิต

 

เราจะเดินอย่างระมัดระวัง

จะค่อยเป็นค่อยไป

 

เลือกอย่างที่ใจหวัง หวังว่าเราจะโชคดี